Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak to bude probíhat?

Svod  štěnat

Účast na chovném svodu je podmínkou účasti na zkoušce chovnosti. Navíc slouží poradci chovu k vyhodnocení chovu.

Zúčastnit se mohou psi a feny s průkazem původu, starší 6 měsíců.

Na chovném svodu se posuzuje:
Exteriér neboli posouzení vzhledu psa/feny podle standardu plemene. Exteriér více...

Kdo posuzuje mého boxera na chovném svodu?
Posouzení může být provedeno poradcem chovu nebo rozhodčím pro exteriér.

Jaké osvědčení získám na svodu dorostu?
Získáte originál posudkového listu, dále je předvedení potvrzeno do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny.

Zkouška chovnosti
 

Pokud chcete svého psa nebo fenu uchovnit, to znamená aby štěňata měla průkaz původu, musíte absolvovat zkoušku chovnosti. Většina majitelů boxerů chodí již před zkouškou chovnosti na nácviky, které pořádají jednotlivé územní pobočky.


1.část 

Zkouška chovnosti začíná posouzením exteriéru předváděného jedince (zvážení psa, změření kohoutkové výšky a délky psa, změření obvodu a hloubky hrudníku, prohlédnutím chrupu vašeho psa a posouzením ve statickém postoji a pohybu.

Po posouzení exteriéru začíná posouzení povahy psa. Na pokyn komise upoutá psovod psa opatřeného nestahovacím obojkem (dobře přiléhajícím) u kolíku na         2 – 3m dlouhý úvaz (na konci kolíku je opatřený pružinou nebo silnou gumou) a odejde do úkrytu nejméně 25m vzdáleného. Pomocník z určeného stanoviště na pokyn posuzovací komise 2x vystřelí v intervalu 5 vteřin.


2.část

Figurant v ochranném obleku prochází normálním krokrm kolem psa, aniž by psa na sebe jakkoli upozorňoval. Ve vzdálenosti 15m od kolíku se figurant otočí a podnikne útok proti psu provázený křikem a nápřahy obušku. Na pokyn komise se psovod vrací pro psa a vrací se s ním ke komisi. Po útoku odchází figurant do úkrytu


3.část

Figurant s ochranným rukávem a přesune se do úkrytu ( zástěna). Na pokyn  odchází psovod se psem upoutaným na vodítku směrem k úkrytu. V okamžiku, kdy je psovod se psem vzdálen od úkrytu 10m, podnikne figurant útok na psovoda provázený křikem a nápřahem obušku. V okamžiku zahájení útoku musí psovod pustit vodítko a může hlasem povzbuzovat psa k zákroku. Pokud se pes zakousne do ochranného rukávu, dostane od figuranta dvě rány prutem do oblasti hřbetu. Na pokyn komise figurant ukončí zákrok - tímto pes absolvoval celou zkoušku chovnosti.

   

Po ukončení zkoušky chovnosti komise provede vyhodnocení a zápis o výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny. Jsou ihned veřejně vyhlášeny výsledky Zkoušky chovnosti daného psa/feny.Hodnocení povahy při zkoušce chovnosti:
 

1. Neovladatelně bázlivý, vyhýbá se jakémukoliv kontaktu s cizí osobou, bojí se střelby.

2. Výrazně plachý, při střelbě bázlivý, projevy strachu před osobou, která psa neohrožuje. Při útoku figuranta se snaží o únik, při obraně psovoda projevuje bázlivost. Bojí se vážení, měření, prohlídky chrupu.

3. Nejistý před osobu, která psa neohrožuje, při střelbě nejistý. Před útokem figuranta uhýbá s projevy strachu, po skončení útoku projevuje náznaky útočnosti. Při obraně psovoda nejistý s náznaky bázlivosti, po skončení útoku náznak útočnosti. Nejistý při vážení, měření a prohlídce chrupu s náznaky kousavosti vůči posuzovateli i majiteli.

4. Má snahu napadat osobu, která psa neohrožuje, při střelbě pozorný. Při útoku figuranta výrazně reaguje a pokračuje v napadání i po skončení útoku figuranta. Při obraně psovoda tvrdě a aktivně zasahuje, těžko ovladatelný a zklidnitelný po provedeném zákroku. Při vážení, měření a prohlídce chrupu výrazně neklidný s náznaky útočnosti proti posuzovateli, hůře ovladatelný.

5. Nenapadá osobu, která psa neohrožuje ani před ní neprojevuje strach, při střelbě nebojácný. Proti osobě, která psa ohrožuje, bez váhání útočí, po skončení útoku figuranta dále nenapadá. Při obraně psovoda ihned aktivně a účelně zasahuje, ovladatelný. Při vážení, měření a prohlídce chrupu neprojevuje strach ani útočnost.

6. Nenapadá osobu, která psa neohrožuje, ani před ní neprojevuje strach, při střelbě nebojácný. Proti osobě, která psa ohrožuje, výrazně neútočí, ale necouvá, po skončení útoku figuranta nenapadá. Při obraně psovoda méně důrazný, ale provede zákus. Po úderech nepouští, zákus nevýrazný. Při vážení, měření a prohlídce chrupu přátelský.

7. Pasivně nedůvěřivý k osobě, která psa neohrožuje, lhostejný ke střelbě. Před osobou, která ohrožuje, uhýbá bez projevů strachu, ve snaze vyhnout se střetu. Při obraně psovoda bezradný, před figurantem uhýbá, ale neutíká. Pokud zakusuje, po ráně pouští. Při vážení, měření a prohlídce chrupu nejistý, ale ovladatelný.

8. Netečný nebo nedůvěřivý vůči osobě, která psa neohrožuje. Na útok ohrožující osoby reaguje pasivně - couvá, ale po skončení útoku nenapadá ani neutíká, nejistý při střelbě. Při obraně psovoda se snaží vyhnout kontaktu s figurantem, bez náznaku bojovnosti. Při vážení, měření a prohlídce chrupu plachý, ale neútočný. Malá ovladatelnost.

9. Zcela netečný, nevydrážditelný, bez náznaku aktivní sebeobrany.
 

a ještě další info:

Zkouška chovnosti

Jaké jsou podmínky pro účast na zkoušce chovnosti?
Psi/feny musí mít
 • průkaz původu,
 • mají splněno předvedeni na chovném svodu,
 • jsou starší 15 měsíců
 • a mají vyhodnoceno RTG vyšetření na spondylózu.
 •  
 •  
 • Co je to RTG vyšetření na spondylózu?
  Přečtěte si tento článek.

  Jak získám vyhodnocení RTG vyšetření na spondylózu
  Na webových stránkách Boxerklubu ČR, popř. na webových stránkách Veterinární ambulance MVDr. Milana Deckera si můžete stáhnout aktuální formulář pro vyhodnocení s pokyny.

  Co se posutzuje na zkoušce chovnosti?
  Každý jedinec se posuzuje kompletně (exteriér a povaha) podle prováděcích pokynů. Exteriér více...

  Jaký průběh má zkouška chovnosti?
  • účastníci si vylosují pořadí v jakém budou posuzováni
  • nejdříve se posuzují psi, potom feny
  • každý jedinec se posuzuje samostatně
  • začíná se posouzením exteriéru + měření a vážení
  • potom následuje povahová část
  • vyhodnocení každého jedince se provede okamžitě po jejho předvedení ( před diváky)
  • celý příspěvek
  • majitel háravé feny musí tutp skutečnost oznámit hned po příchodu a pořadatel mu určí prostor, kde se má zdržovat
  • háravé feny se posuzují nakonec

  Jaké osvědčení získám na zkoušce chovnosti?
  Získáte originál posudkového listu podepsaný členy posuzovací komise a zápis výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny.
  Nechte si také zapsat spondylózu do průkazu původu psa/feny!s

  Můžu se svým psem či fenou opakovat zkoušku chovnosti?

 • Jedinci nezařazení do chovu mohou být znovu předvedeni na ZCH kdykoli.
 • Jedinci vyřazení z chovu pro povahu mohou ZCH opakovat až po složení zkoušky z výkonu.
 • Jedinci vyřazení z chovu pro exteriér jsou z chovu vyřazeni trvale.

 

 

22.4.2006 Svod stenat

 

 


22042006(001)_800.jpg 22042006(002)_800.jpg 22042006(003)_800.jpg 22042006(004)_800.jpg 22042006(005)_800.jpg
22042006(006)_800.jpg 22042006(007)_800.jpg 22042006(008)_800.jpg 22042006(009)_800.jpg 22042006(010)_800.jpg
22042006(011)_800.jpg 22042006(012)_800.jpg 22042006(013)_800.jpg 22042006(014)_800.jpg 22042006(015)_800.jpg
22042006(016)_800.jpg 22042006(017)_800.jpg 22042006(018)_800.jpg 22042006(019)_800.jpg 22042006(020)_800.jpg
22042006(021)_800.jpg 22042006(022)_800.jpg 22042006(023)_800.jpg 22042006(024)_800.jpg 22042006(025)_800.jpg
22042006(026)_800.jpg 22042006(027)_800.jpg 22042006(028)_800.jpg 22042006(029)_800.jpg 22042006(030)_800.jpg
22042006(031)_800.jpg 22042006(032)_800.jpg 22042006(033)_800.jpg 22042006(034)_800.jpg 22042006(035)_800.jpg
22042006(036)_800.jpg 22042006(037)_800.jpg 22042006(038)_800.jpg 22042006(039)_800.jpg 22042006(040)_800.jpg
22042006(041)_800.jpg 22042006(042)_800.jpg 22042006(043)_800.jpg 22042006(044)_800.jpg 22042006_800.jpg